Pragyan CTF 2019

Fgod
2 min readMar 15, 2019

[ Forensics ] Slow Realization ( 200 points )

Энэхүү Writeup нь зөвхөн анхлан суралцагчдад зориулагдсан бөгөөд цаашид CTF -н даалгавруудын зөвлөмжүүдийг идэвхтэй хүргэх болно. [FantasM ]

Райны найз энэ зурган дээр ямар нэгэн зүйлийг нуугаад , түүнийг олж илрүүлэхийг уриалав. Та нууц мэдээг сэргээхэд нь түүнд тусалж чадах уу?
Бидэнд өгөгдсөн файл нь recover.zip файл бөгөөд бид .*zip файлыг задлах хэрэгтэй.
unzip recover.zip тушаалыг ашиглан файлаа задалж үзэхэд flag.pdf болон scenery.jpeg гэсэн 2 файл байсан бөгөөд
flag.pdf файлыг нээж үзэхэд дотроо passphrase буюу нууц үгтэй байсан бөгөөд ямар нэгэн cracking tool болон wordlist -г ашиглан passwordbruteforce ( боломжит бүх утгаар нь тулгаж үзэх ) аргыг ашиглах хэрэгтэй юм.
pdfcrack хэрэглүүрийг ашиглан rockyou.txt үгийн санг ашиглан bruteforce аргыг ашиглана.

pdfcrack -f flag.pdf — wordlist=rockyou.txt ( -f = файлын нэр)

--

--

Fgod

fσundєr & cєσ @fαntαsm — pєnєtrαtíσn tєstєr & sєcurítч rєsєαrchєr & lєαrnєr